Ongevalsmelding

Deel deze pagina

Wat te doen bij ongeval?

Wat te doen bij een ongeval?


We zetten de stappen even op een rijtje:


1. Haal de ongevalsaangifte van de site en vul de vragen m.b.t. de club en het ongeval in.


2. Het geneeskundig getuigschrift laat je zo snel mogelijk invullen door de arts.


3. De ingevulde ongevalsaangifte met geneeskundig getuigschrift en ondertekende privacyverklaring bezorg je zo snel mogelijk aan FROS. Bij voorkeur digitaal (scan, foto via smartphone, …) naar leden@fros.be. Per post kan dit naar onderstaand adres.
Verstuur je digitaal, dan is nasturen per post niet nodig. Behoud het origineel. Enkel indien de aangifte volledig is, kan er een dossier opgemaakt worden.


4. FROS controleert de aansluiting en betaling van het lidgeld en bezorgt het dossier aan ETHIAS.


5. De afhandeling van het dossier gebeurt verder volledig door ETHIAS!


Je ontvangt van ETHIAS een ontvangstmelding met dossiernummer en meer informatie over de
verdere afhandeling. Daarna kan je de originele onkostennota’s overmaken aan ETHIAS met
vermelding van het dossiernummer. Conform de wet op privacy heeft FROS geen toegang tot uw dossier en beschikt ook niet over informatie betreffende de afhandeling ervan.


Vragen over het dossier stel je aan ETHIAS, Ook geen onkostennota’s aan FROS versturen.

FROS Ongevallen -en ledenadministratie

www.fros.be

FROS Multisport

Moeilijkheidsgraden  bergwandelen : van T1 naar T6.

De verzekering gaat uit van de moeilijkheidsschaal voor bergwandelen zoals die door de SAC/CAS werd opgesteld.  Denk dus goed na voor je een keuze maakt tussen de twee soorten lidgeld.  Je bent al snel op T3 onderweg ! Dit kan al in bv. de Vogezen.

Lidgeld Outdoor:
Niveau T1
je gaat over gemakkelijke paden die voor iedereen toegankelijk zijn.  Je moet er niets voor kennen en kunnen.

Niveau T2
je volgt een doorlopend pad dat geleidelijk stijgt maar wel steil kan zijn. Vallen is er niet uitgesloten
Voetvastheid en  goede trekkingschoenen heb je wel nodig en je moet over een elementaire kennis van oriëntatie beschikken.

Lidgeld Bergsport :
Niveau T3
meestal is er nog een pad, maar  soms vaag met passages over puinvelden, grashellingen en schrofen.  Je kan onderweg  met delicate passages geconfronteerd worden die eventueel met kabels beveiligd zijn.  Je hebt een goede  kennis van oriëntatie en bergtrekken nodig.

Niveau T4
soms is er geen  pad meer.  Onderweg kom je luchtige passages tegen waar ook klauterpassages kunnen voorkomen. Soms ga je over steile grashellingen.  De route kan over eenvoudige en sneeuwvrije gletsjers lopen.   Je moet in staat zijn om een goede inschatting te maken van het terrein,  vertrouwd zijn met luchtige passages en  zeer goed kunnen oriënteren.  Over een goede fysieke conditie beschikken is absoluut nodig.

Niveau T5
vaak zonder pad en mogelijk  over “ongevaarlijke” gletsjers en firnvelden.  Een luchtig en veeleisend terrein.  Je moet  het terrein feilloos  inschatten, een ruime ervaring in het hooggebergte hebben en ook pikkel en stijgijzers kunnen gebruiken.  Je kan niet zonder “alpiene” basiskennis.

Niveau T6
moeilijke en luchtige passages met klimpassages tot niveau II  Je komt gletsjers en moeilijke schrofen tegen.  Vanaf T5 en zeker bij T6,  bevind je je  in de schemerzone tussen “wandelen” en alpinisme. Terrein dat moeilijker is en met meer risico’s, dan bij de laagste moeilijkheidniveaus in het alpinisme.

In de bijlage "Zeker van je verzekering" vind je een handig hulpmiddel bij de keuze van de juiste verzekering.

Ongevalsaangifte + medisch attest :
Om vak 2 (clubgegevens) in te vullen neem je contact op met een cluberantwoordelijke (voorzitter, secretaris, bestuurslid ...): wat doen na een ongeval ?